ČSSD je spojena s demokratickými ideály, říká její lídr pro Olomoucký kraj Jiří Zemánek

Jako největší problém v Olomouckém kraji vidí dopravní situaci. Rád by zde zavedl systém exekučních poraden nebo pyramidovou podporu sportu. Jaké jsou další plány lídra ČSSD a Patriotů pro Olomoucký kraj pro krajské volby? A co vedlo ČSSD ke spojení s Patrioty?

Co Vás v Olomouckém kraji nejvíce trápí a jak to chcete řešit?

Velkým problémem Olomouckého kraje je doprava. Dopravní infrastruktura dosud není dokončena, chybějí nám především některé úseky dálnic a obchvaty obcí. Cílem je samozřejmě odklonit tranzitní dopravu mimo obydlené oblasti, což zvýší bezpečnost a zlepší životní prostředí v našich městech a obcích. Je třeba reagovat také rozvoj moderních způsobů dopravy včetně kol, koloběžek a dalších zařízení. V tomto případě zpravidla není úlohou kraje stezky stavět, ale spíše být dobrým partnerem samospráv a podporovat jejich úsilí.

Jaká je Vaše vize pro Olomoucký kraj?

Olomoucký kraj vidím jako dobré místo k životu, jehož občané dostanou možnost získat kvalitní vzdělání a mít dobré zaměstnání. Dále jim bude k dispozici široká nabídka v oblasti kultury, sportu a trávení volného času. Dále kraj vidím jako místo, kam se vyplatí jet také na prodloužený víkend nebo delší dovolenou. Máme jedinečnou přírodu Jeseníků, máme úrodnou Hanou se spoustou zajímavých regionálních produktů. Věřím, že se řada z nich v budoucnu prosadí doma i v zahraničí

Co podle Vás dělá Olomoucký kraj tím, čím je?

Především jeho lidé. A samozřejmě také jedinečná krajina v srdci Evropy. Jsme vzdělaným národem, který si zaslouží, aby se mu dobře žilo. V rámci svých sil pro to s kolegy dělám maximum.

Jak chcete přesvědčit běžného voliče ve věku 18–30 let, 30–45, 45–65 a 65 a více, aby Vaši stranu volil?

Moje vize kraje nepočítá s propastmi mezi jednotlivými věkovými skupinami obyvatel. Naopak, vidím jej jako místo, kde si generace pomáhají a vzájemně se obohacují. Určitě nenabízíme rozdílný program například pro třicátníky a pro jejich rodiče. Síla našeho programu je v jeho univerzálnosti. Je zajímavý pro všechny generace. Nechceme žádnou skupinu obyvatel preferovat více než jinou.


Proč bych měl volit právě ČSSD a Patrioty Olomoucké kraje, a ne jinou levicovou stranu?

Česká strana sociálně demokratická má dlouhou tradici. Je spojena s myšlenkou našeho samostatného státu uprostřed Evropy a s demokratickými ideály, které prosazoval například Tomáš Garrigue Masaryk. Po svém vzkříšení po roce 1989 se významně podílela na obnově a budování naší demokracie. Vyrostla v ní řada osobností, které zásadním způsobem přispěly k rozvoji českých města a obcí a rovněž i krajů. Máme myšlenky a máme zkušenosti.
Patrioti na kandidátku přinesli čerstvý vítr a také osobnosti, které vynikají ve svých oborech. S nimi přišli skvělí lékaři, učitelé a ředitelé škol, sportovci a manažeři firem.

Co vůbec vedlo ČSSD ke spojení s Patrioty Olomouckého kraje a jaké byly první reakce na toto spojení ve straně?

ČSSD je demokratická strana, takže jsme zvyklí diskutovat a probírat každou věc ze všech možných úhlů pohledu, je to naše velká přednost. Nicméně musím říct, že reakce na myšlenku spojit síly s Patrioty Olomouckého kraje byly převážně kladné. Cítili jsme, že to pro nás může být zajímavý impuls k další práci. A podíl Patriotů na společném programu rozhodně nebyl zanedbatelný, společnými silami jsme dali dohromady řadu nových nápadů a důležitých myšlenek.

Jaký je konkrétní plán ČSSD k řešení problému sucha?

Sázíme jak na drobnější opatření v krajině, kterými se do jisté míry vracíme k její tradiční ochraně, jak to dělávali naši předkové, tak na větší vodohospodářská díla. Myslím, že pouze kombinací těchto dvou přístupů bude možné proces vysychání krajiny zastavit a celý vývoj otočit k našemu prospěchu i prospěchu celé přírody.

Jak by měl vypadat dotační program na podporu producentů regionálních potravin, o kterém píšete v programu?

Řada našich firem nebo i živnostníků výborně zvládá svou produkci, ale nemají možnost věnovat se do hloubky modernímu marketingu. Myslím, že právě v tomto bychom jim mohli pomoci dotačním titulem, který by jim otevřel cestu ke spolupráci se specialisty v tomto oboru.

Jak moc koronavirová krize ovlivnila přístup ČSSD ke zdravotnictví v kraji, jaký je program pro krajské nemocnice?

Krajské nemocnice jsou v dlouhodobém pronájmu soukromému subjektu, naší úlohou je především vracet do nich peníze získané na nájemném. Podstatně větší roli hrajeme v případě Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Tato důležitá součást zdravotnických služeb, ale také Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, je naší prioritou. A je to vidět například na skokovém zlepšení jejího vybavení během právě končícího volebního období. Do sanitek s příslušenstvím jsme investovali téměř sto milionů korun. Zdravotníci tak získali třicet nových sanitek, stejný počet transportních nosítek a třiatřicet defibrilátorů. Průměrné stáří sanitního vozu kleslo pod tři roky. Takže pokud se vám něco stane a potřebujete rychlou pomoc, přijede za vámi moderní vůz s moderním vybavením.

Jak chce ČSSD řešit školství v Olomouckém kraji, jaká je její koncepce do příštích let například ohledně používání moderních technologií?

Myslím, že využívání nových technologií ve školství zásadně akceleruje současná epidemie koronaviru. Všichni včetně učitelů, žáků a rodičů si uvědomí, že bez notebooku nebo tabletu se děti neobejdou. Nyní řešíme spoustu věcí za pochodu, ale až krize pomine, bude čas zapracovat poznatky z tohoto složitého období do celého vzdělávacího systému.

Pokud jde o dlouhodobé koncepční řešení, v gesci kraje je především střední školství. Tady je naším úkolem nabídnout nějakou formu vzdělání každému, kdo o to projeví zájem a bude mít odpovídající školní výsledky. Platí to i o handicapovaných spoluobčanech. I když se jejich začleňování v posledních letech neobejde bez komplikací a leccos šlo určitě udělat lépe, pořád platí, že na vzdělání má nárok každý. Úroveň našich škol je velmi dobrá, prokazují to jejich dlouhodobé výsledky.

V programu se zmiňujete o pyramidové podpoře sportu, jak bude tato podpora vypadat v praxi?

V našem programu mluvíme o pyramidě ve sportu coby tvaru s velkou základnou, to je sportovní výchova dětí a mládeže. Následuje tělo v podobě rekreačního a kondičního sportu veřejnosti  a nahoře špička, kterou je vrcholový sport jako výkladní skříň a dobrá reklama Olomouckého kraje. Všechny tyto oblasti si zaslouží podporu a je důležité mít pro ni správně nastavené dotační programy.

Jak by měl fungovat systém exekučních poraden, o kterém v programu píšete?

Exekuce jsou velkým českým problémem a například v sociálně slabších lokalitách zásadně ovlivňují život celých rodin. Lidé postižení exekucemi zpravidla nemají peníze na kvalitní rady právníků a dalších specialistů v této oblasti a jsou do jisté míry vydáni na milost a nemilost tvrdému jednání vymahačů. Existují samozřejmě různé typy dlužníků. Od naivních lidí, kteří skočili na lep podomním obchodníkům, přes nezodpovědné občany nabírající si jednu půjčku za druhou, až po někoho, kdo například ztratil práci nebo partnera, který mu pomáhal financovat domácnost. Spousta  z nich potřebuje pomoc, na kterou nemá. Chceme jim nabídnout rady odborníků, na které by dosáhli bez nutnosti vynakládat velké peníze. Věřím, že řada z nich se může ze složité situace dostat, pokud  jim nabídneme pomocnou ruku.