Lídr ODS Dalibor Horák: Od ostatních pravicových stran nás odlišují naše volební preference

Dalibor Horák chce voliče zaujmout především profesními odborníky na kandidátce ODS. Stejně jako další strany vidí problém hlavně v dopravní situaci v kraji a ve vnímání Olomouce jako provinčního města.

Co Vás v Olomouckém kraji nejvíce trápí a jak to chcete řešit?

Z reakcí občanů i vlastních zkušeností vím, že největší bolestí kraje je špatný stav některých komunikací II. a III. třídy na jeho území. Tento nedostatek je dán i netypickou geografickou rozlohou kraje. Velmi bych přivítal, kdyby už konečně skončily každoroční tahanice krajů s centrálními orgány o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury a kraje měly alespoň ve střednědobém výhledu jasnou představu o tom, jakými prostředky na opravu komunikací budu disponovat. K tomu je potřeba velkého soustředěného tlaku krajských reprezentací na vládu.

Jaká je Vaše vize pro Olomoucký kraj?

Dalším problémem je, že krajské město Olomouc je nejméně částí veřejnosti stále vnímána jako větší provinční město. Některá další krajská města, například Hradec Králové, Plzeň, Brno a Ostrava v tomto vnímání Olomouc předstihují. Tohle by se určitě mělo změnit, růstový potenciál tady po všech stránkách určitě je. Olomouc by měla ve všech ohledech dosáhnout nezpochybnitelného postavení moderní metropole 21. století, která by obstála v národní i evropské konkurenci.

Co podle Vás dělá Olomoucký kraj tím, čím je?

Olomoucký kraj má mezi kraji České republiky výjimečné postavení díky už zmiňované netypické geografické rozloze. Jeho součástí je jak zemědělská oblast úrodné Hané v jeho centrální části, tak horský masiv Hrubého Jeseníku v jeho severním výběžku. K tomu je možné připočíst například velký počet lázeňských měst a obcí. Tyto aspekty jsou ukazatelem výjimečnosti našeho kraje.

Jak chcete přesvědčit běžného voliče ve věku 18–30 let, 30–45, 45–65 a 65 a více, aby Vaši stranu volil?

Všechny uvedené věkové kategorie jsou přiměřeně zastoupeny na naší kandidátce. Všichni naši kandidáti jsou odborníci ve svých profesích a jsou v pravidelném kontaktu se svými potenciálními voliči. Na naší kandidátce najdou voliči nebývale vysoké množství oblíbených starostů, místostarostů a dalších komunálních politiků napříč Olomouckým krajem. Ti nejlépe znají problémy občanů ze svých měst a obcí bez ohledu na jejich věk.

Dalibor Horák (první zleva) v šumperské nemocnici

Co je základní program ODS do krajských voleb?

Občanská demokratická strana se ve svém volebním programu zaměřuje především na kvalitní dopravní obslužnost, kvalitu poskytovaných zdravotních a sociálních služeb, vysokou úroveň vzdělávání dětí a mládeže a zdravé životní prostředí.

Co odlišuje ODS od ostatních pravicových stran?

Občanskou demokratickou stranu od ostatních pravicových stran, pokud v politickém spektru nějaké jsou, odlišují především velmi slušné volební preference. Mimo to má Občanská demokratická strana vysoký počet komunálních politiků na radnicích měst a obcí v celé České republice.

Jak chce ODS řešit současný problém sucha?

Doba megalomanských projektů je podle našeho názoru nenávratně pryč. Zejména v souvislosti s katastrofálními přívalovými povodněmi, které nedávno postihly některé obce našeho kraje, by měly být podporovány a realizovány především takové projekty, které zvýší schopnost krajiny přijímat vodu, která je v současné době absolutně nedostatečná. Tato opatření by měla být realizována především na intenzivně využívaných zemědělských a lesních pozemcích. Dalšími opatřeními by mohla být například obnova silničních a dalších stromořadí nebo obnova starých vodních děl, jako jsou jezy, náhony a podobně.

Jaký je program ODS pro kulturu a společenské vyžití občanů?

Olomoucký kraj podporuje kulturní život na svém území celou řadou dotačních programů pro města obce a další instituce, které se přípravou kulturních programů zabývají. Dále provozuje jako své příspěvkové organizace Vědeckou knihovnu a několik muzeí. Dlouholetou tradici má v našem kraji každoroční vyhlašování cen za přínos v oblasti kultury. V tomto volebním období byla také nastartována tradice pořádání dnů kraje, při kterých si na své přijdou milovníci všech hudebních žánrů.

Jaké jsou její plány pro dopravu, co chce stavět, opravit a v jakém časovém horizontu?

Bolestí kraje je zejména pomalá realizace výstavby rychlostních komunikací, stále čekáme na zahájení výstavby rychlostní komunikace přes Hradec Králové na Prahu. Pomalu postupují také práce na připojení Přerova. Tady ale rozhodují centrální orgány, protože komunikace I. třídy jsou v majetku státu, na jehož orgány musíme vyvíjet silný tlak. Olomoucký kraj je spolu s městy a obcemi velmi iniciativní ve výstavbě cyklostezek, příkladem může být například okolí města Uničova. Zkusme jít dále tímto směrem, cyklistická doprava je zdravá a ekologická.

Jaký je postoj ODS k podpoře sportu v Olomouckém kraji?

Také oblast sportu je v Olomouckém kraji podporována řadou dotačních titulů. Ty se zaměřují především na žádoucí rozvoj areálů v městech a obcích, na pořádání sportovních akcí, na podporu činnosti dětí a mládeže, podporu hendikepovaných sportovců, podporu reprezentantů, získání trenérských licencí a další.

Jaké jsou plány pro zdravotnictví a jak moc jsou ovlivněny koronavirovou situací?

Co se týče zdravotnických zařízení, které jsou v majetku kraje, tak v příštím roce dokončíme výstavbu nového interního pavilonu v Nemocnici Šternberk a výstavbu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby v Uničově. Nové základny záchranářů bude v příštích letech stavět i v dalších městech kraje. Své investiční záměry mají také provozovatelé nemocnic, které nejsou v majetku Olomouckého kraje. Jedná se například o Fakultní nemocnici Olomouc nebo Nemocnici Šumperk. Podporujeme také plán společnosti výstavby nového infekčního pavilonu v Nemocnici Prostějov, který by měl být vlastně takovou nemocnicí v nemocnici, aby nebylo třeba infekční pacienty převážet na jiná oddělení. Tato plánovaná investice má přímou souvislost s epidemiologickou situací. Také budeme pokračovat v pravidelné obměně vozového parku Zdravotnické záchranné služby. Své investiční záměry mají také provozovatelé nemocnic, které nejsou v majetku Olomouckého kraje. Jedná se například o Fakultní nemocnici Olomouc nebo Nemocnici Šumperk.