Fotoreportáž: Den architektury v Prostějově

Dne 3. října se v Prostějově konal už čtvrtý ročník dne architektury. Jednalo se o součást akce celorepublikových dnů architektury, které tímto slavily už desáté výročí svého konání. Probíhaly od 1. do 10. října a smyslem jejich pořádání je zpřístupňovat běžným lidem architektonické památky českých měst, co obvykle mají na dosah ruky a přesto o nich často moc informací neví.

Letošní den architektury se soustředil na jižní část města a za cíl svého putování si zvolil Městský hřbitov v Prostějově a Dům řádových sester. Celá akce byla vedena spolkem Prostor Prostějov a provázeli jí Jiří Zakopal, Vojtěch Jeřábek, Filip Sovíček a Kateřina Malečková.

Prohlídka začínala na hřbitově. Průvodci nejprve stručně vylíčili jeho historii od založení v roce 1900 přes popis základních architektonických znaků jako například portálu se štukovanými reliéfy a sochou anděla s trubkou nebo obloukových arkád ve tvaru čtvrtkruhu, v nichž jsou pohřbeny známé osoby města. Těmito arkádami pak účastníci i procházeli a prohlíželi si je.

Následovala procházka k nejznámějším hrobům hřbitova, Jiřího Wolkera či rodiny Vojáčkových, a poté k smuteční obřadní síni.

Ta samotná se na hřbitově postavila až v roce 1976 a exkurzi bylo umožněno podívat se nejen do smuteční síně, ale i do kanceláří a technických prostor, kam je přivážena při pohřbu rakev a odkud je následně posílána na katafalk.

Po opuštění smuteční síně se celá akce přesunula k severnímu okraji hřbitova, kde se nachází kolumbárium, tedy stavba určená pro uložení uren, a urnový háj.

Tím skončila návštěva hřbitova a místo konání se posunulo k Domu řádových sester. Vzhledem k tomu, že k prohlídce vnitřku nebylo majitelem budovy svoleno, se organizátoři museli spokojit s okomentováním celé stavby zvenčí.

Dům řádových sester byl postaven už v roce 1932 a původně sloužil jako ubytovna řeholnic, které pracovaly jako ošetřovatelky v nedaleké nemocnici.

Samotný objekt byl v nedávné době zrekonstruován a stal se kulturní památkou.

Celý den architektury trval lehce přes dvě hodiny a zájemci se během něj mohli seznámit se základní historií navštívených staveb, která se v případě Domu řádových sester týkala i nedávné doby, možných plánů na jeho obnovu a jeho samotné obnovy. Byly jim také ukázány detailní architektonické plány jednotlivých míst a budov a jejich archivní fotografie.

Je pravdou, že forma procházky a výkladu nezaujme na první dobrou hned každého. Ale přesto slouží jako zajímavé rozšíření povědomí o místech okolo nás nebo minimálně alespoň jako poutavý doprovod při krátké procházce.

Autorkou všech fotografií je Tereza Čapková.