Farnost Povýšení svatého Kříže během korona krize

Jak změnila krize podmínky pro věřící? Daří se jí dobře fungovat i přes vládní opatření? Ptali jsme se faráře Aleše Vrzala na to, jak funguje farnost ve vytíženém čase před Velikonoci a jaký má církev vliv na myšlení lidí během pandemie.

Činnost církví po celé České republice je už více než rok omezována přísnými vládními protiepidemickými opatřeními. Omezení se týkají hlavně počtu věřících, kteří se mohou účastnit bohoslužeb. To je podle Vrzala velký problém, protože pro katolíky je podobné scházení se zásadní. Momentálně je možné zaplnit deset procent míst k sezení, které daný kostel má. Například v kostele Povýšení svatého Kříže to znamená místo pro čtyřicet lidí. Navíc, věřící, kteří nejsou ze stejné domácnosti musí mezi sebou udržovat rozestupy minimálně dva metry. Všichni účastníci musí mít nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku a mimo jiné je také zakázán hromadný zpěv. Opatření přiměla prostějovskou farnost, podobně jako mnoho dalších, přenášet bohoslužby online. Ty sledují některé dny až stovky lidí. Pro ty, kteří se chtějí bohoslužby zúčastnit osobně, zřídila farnost rezervační systém.

Zájem o aktivity spojené s církvemi navíc vzrostl s blížícími se Velikonocemi, které jsou pro křesťany nejvýznamnějším svátkem v roce. V pátek se bude v kostele Povýšení svatého Kříže konat jedna z několika křížových cest, která se svátkem souvisí. Jedná se o modlitbu spojenou se zamyšlením se nad utrpením Ježíše Krista při jeho výstupu na horu, kde byl ukřižován. Onen výstup je v kostele umělecky ztvárněn třinácti obrazy. Modlitba probíhá tak, že jeden nebo více věřících čtou zamyšlení mezitím co ministranti za doprovodu dalších účastníků nesou symbolický kříž od jednoho obrazu k druhému.

Kostel však zůstává pro veřejnost otevřený i přes den, kdy se bohoslužby nekonají. Konkrétně od devíti hodin ráno, až do pěti hodin večer. Farnost pro tuto dobu hledá dobrovolníky, kteří by se účastnili služby „hlídání kostela.“ Nedávno byla zaznamenána drobná krádež, když jeden z návštěvníků vybral obsah kasičky tříkrálové sbírky, kterou farnost iniciovala. Když se o krádež pokusil pachatel znovu, byl dopaden policií. Podobné incidenty však jsou přinejmenším nepříjemné, a právě služba dobrovolníků jim může z části zabránit.

Podle Vrzala je během korona virové krize náboženství důležitější než kdy jindy. Zastává názor, že víra v Boha nabízí člověku cestu, jak dojít k tomu, aby se neupínal jen k hmotnému rozměru své existence. Také mu nabízí jiný pohled na život a smrt.

Nakonec dodává, že nejpříjemnější překvapení posledního krizového roku pro něj bylo chování lidí směrem k farnosti. „Někteří věřící si více uvědomili, že farnost je tady pro ně, ale ne bez nich.“